เราได้รวบรวมจุดแข็งของบริษัทฯในกลุ่ม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สูงด้วยคุณภาพเพื่อสนอง ต่อความต้องการของลูกค้า


ประกันวินาศภัยภายในประเทศ

                   ไอโออิ ประกันภัย, นิสเซ โดวา เจเนอรัล อินชัวรันส์, และมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ กรุ๊ป จะทำการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของธุรกิจ โดยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโครงสร้างขั้นพื้นฐานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย จำกัด
บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด
บริษัท นิสเซ โดวา เจเนอรัล อินชัวรันส์ จำกัด
บริษัท มิซซุย ไดเร็ค เจเนอรัล อินชัวรันส์ จำกัด

ประกันชีวิตภายในประเทศ

                   เราจะพัฒนาการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยขยายฐานการดำเนินงานผ่านช่องทางการขายจากฐานเดิมที่มีอยู่ (Cross Selling) รวมทั้งการขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายไปยังช่องทางอื่นๆ เช่น สถาบันการเงิน / ฝ่านตัวแทนประกันชีวิต / การขายตรง

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย จำกัด
บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด
บริษัท มิซซุย ไดเร็ค เจเนอรัล อินชัวรันส์ จำกัด

ธุรกิจต่างประเทศ

                   ด้วยการผนึกกำลังรวมจุดแข็งของกลุ่มพันธมิตรในเครือข่ายใหม่นี้ ทำให้เรามีสำนักงานกว่า 300 แห่ง ใน 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถดำเนินธุรกิจในภาคประกันภัยอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ การบริการใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับความหลากหลายของภัยที่อาจเกิดขึ้น

MSIG Worldwide

ธุรกิจบริการทางการเงิน

                   เราขยายธุรกิจในการจัดการบริหารสินทรัพย์ โดยปรับปรุงขีดความสามารถในการขยายตัวของตลาดและ ในช่องทางตัวสินค้า และการจัดจำหน่าย รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจหลักประกันทางการเงิน โดยในขณะนี้เรามี ธุรกิจมากกว่า 400,000 ราย และขยายการดำเนินงานในส่วนของ การจัดการขยายทางเลือกในการจัดการ ความเสี่ยงภัย (ART) สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อร่วมลงทุน

บริษัท สุมิโตโม มิซซุย แอสเซสแมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย Venture Capital จำกัด
บริษัท โตโยต้า แอสแซส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ช่องทางสนับสนุนธุรกิจ

                   นอกจากนั้นเราได้จัดหาบริการใหม่ๆ เพื่อเอื้อต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การจัดการด้านการเสี่ยงภัยต่อ ธุรกิจ, ธุรกิจดูแลผู้ป่วย, การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และที่ปรึกษาทางธุรกิจ

สถาบันอินเตอร์ริคส์ริครีเซิชแอนด์คอนซัลแตนท์
เครือข่ายมิซซุย สุมิโตโม ประกันภัย แคร์