•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

รางวัลเกียรติยศ

 
  3/09/2555 – บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554
 
 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ชมเชย ประจำปี 2554” มอบรางวัลโดย รองนายกรัฐมนตรีกิตติรัตน์ ณ ระนอง ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2555 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
 
  1/09/2553 – รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2552
 
 

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2552” มอบรางวัลโดย นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ิ์
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000