•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

วิธีการแจ้งเคลม

 
  วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
 
 

เพื่อให้จัดการเรื่องอุบัติเหตุมีความรวดเร็วขึ้น โปรดปฏิบัติหรือดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้
1. กรณีเป็นเคลมสด (ในที่เกิดเหตุ) ***เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุให้ทำการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันที เพื่อความปลอดภัยของท่าน***
แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบทันที รายละเอียดที่ต้องแจ้งดังต่อไปนี้
       * แจ้งยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน และสีรถของท่าน
       * แจ้งหมายเลขกรมธรรม์
       * แจ้งชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ขับขี่
       * แจ้งสถานที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เห็นและมีจุดสังเกตโดยง่าย
       * ลักษณะการเกิดเหตุ
2. หลังจากโทร.แจ้งเหตุแล้วให้รอ  ณ ที่เกิดเหตุโดยปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ
3. ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ เว้นแต่
        * มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ
        * รู้ผิดถูกแน่นอน และมีหลักฐาน
        * กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ ควรถ่ายภาพขณะที่เกิดเหตุก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้กล่องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือเอาไว้เป็นหลักฐานโดยให้เห็นทะเบียนรถประกันและรถคู่กรณี แล้วกรุณาแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
4. ไม่ควรไปทำการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับทางคู่กรณี หากท่านไม่แน่ใจ ในลักษณะอุบัติเหตุว่าใครประมาท

- รถประกันเป็นฝ่ายผิด
1. กรุณาอย่าหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น                                ซึ่งตามกฎหมาย จะสันนิษฐาน
2. แจ้งเหตุให้บริษัทฯ หรือศูนย์รับแจ้งเหตุให้ทราบทันที
3. หากท่านยอมรับผิด ท่านสามารถนำรถเข้าทางเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร
4. กรณีที่มีธุระเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ อาจดำเนินการโดย
       - นัดหมายกับทางคู่กรณีเพื่อเจราจาในภายหลัง
       - บันทึกยอมรับให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ หลังจากท่านได้แจ้งอุบัติเหตุในครั้งนี้ให้กับบริษัทฯ รับทราบแล้วนำบันทึกยอมรับผิด
       - ติดต่อผู้แจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันทีในภายหลัง
***การทำบันทึกยอมรับผิด ควรมีรายละเอียดดังนี้ (อาจเป็นแบบฟอร์ม)
       1. ชื่อ – นามสุกล ของฝ่ายผิด
       2. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โดยชัดเจนและสามารถติดต่อได้
       3. วันที่ สถานที่เกิดเหตุ
       4. ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และรถคันที่เป็นฝ่ายถูก
       5. ข้อความที่ระบุว่ายอมรับผิด และรายละเอียดความเสียหาย
       6. ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน กรณีเป็นนามบัตรต้องมีชื่อกำกับ
   หรือแลกฟอร์ม “กรอก แลก แยกย้าย” (K)  กับทางฝ่ายรถคู่กรณีที่มีแบบฟอร์มแบบเดียวกัน แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท หลังจากนั้นก็ให้นำเอกสาร “กรอก แลก แยกย้าย” (K) ติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการแจ้งเคลม

- รถประกันเป็นฝ่ายถูก
       1. จดยี่ห้อ สี ทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของคู่กรณี
       2. จดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
       3. แจ้งบริษัทฯ หรือศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ รับทราบ
       4. ไม่ควรแยกย้ายรถจนกว่าคู่กรณียอมรับผิดและมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด หรือแบบฟอร์ม “กรอก แลก แยกย้าย” (K)
       5. กรณีมีทรัพย์สินบนรถท่านได้รับความเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะท่านจะต้องดำเนินการเรียกร้องเองโดยตรง

- ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายใดประมาท
       1. อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุทันที
       2. แจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุทันที
       3. แจ้งบริษัทฯ หรือศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ทันที และไม่ควรที่จะให้ปากคำต่อผู้ใด นอกจากเจ้าหน้าที่ ตำรวจหรือตัวแทนบริษัทฯ
       4. หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ ควรถ่ายภาพขณะที่เกิดเหตุก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายเอาไว้โดยใช้กล้องถ่ายรูปหรือใช้มือถือถ่ายเก็บภาพเอาไว้โดยให้เห็นทะเบียนรถประกันและคู่กรณี, พยานที่เกิดเหตุถ้ามี แล้วกรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

- กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
       1. ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผิด หรือถูก ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งสถานสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที และแจ้งบริษัทฯ หรือศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรับทราบทันที
       2. ถ้าผู้บาดเจ็บสามารถไปสถานพยาบาลได้เอง หรือมีผู้นำส่งควรแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบว่าจะนัดหมายไปพบกันที่ใด
       3. ให้ผู้บาดเจ็บใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.รถของตนเองก่อนในเบื้องต้น
       4. ถ้าท่านมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้ทุกครั้ง
       5. หากเรื่องถึงสถานี และพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ขับขี่รถประกันมีความผิดโดยประมาทฯ บริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยทำการเจรจากับผู้เสียหายแทนท่าน
       6. กรณีท่านถูกควบคุมตัว ในชั้นสอบสวน, ชั้นอัยการ หรือชั้นศาล หากท่านได้ซื้อความคุ้มครองเรื่องการประกันตัวผู้ขับขี่บริษัทฯ จะนำหลักทรัพย์มาทำการประกันตัวท่านโดยเร็วเท่าที่สามารถปฏิบัติได้โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

- กรณีแจ้งซ่อมเคลมแห้ง หรือเคลมไม่มีคู่กรณี
       1. ท่านสามารถนำรถเข้าไปแจ้งซ่อมรถหรืออู่ในสัญญา ซึ่งทางศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่ในสัญญา จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้คำแนะนำในการแจ้งซ่อมรถ
       2. เพื่อบริการที่รวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารประกอบดังนี้ กรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ไปแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซ่อมรถในสัญญาหรืออู่สัญญาในการแจ้งซ่อม

- กรณีแจ้งเหตุไว้เป็นหลักฐานให้ท่านจด หมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อสะดวกในการติดต่อภายหลัง

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000