•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

สาขา

สาขา ย่อยนครปฐม

898/5 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-270-057
โทรสาร : 034-270-058

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยเชียงใหม่

199/7 หมู่ 5 โครงการปาล์มสปริงพลาซ่า ถ.มหิดล ต.หนองหอย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053-308-694-6
โทรสาร : 053-308-697

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยพัทยา

 17/3-4 หมู่ 13 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

 โทรศัพท์ : 038-377-473-4
 โทรสาร   : 038-377-480

 เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยหาดใหญ่

เลขที่ 25 ซ.10 ถ.เพชรเกษม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-345-745-7
โทรสาร : 074-345-748

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยขอนแก่น

272/4 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-365-456-8
โทรสาร : 043-365-459

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยนครราชสีมา

1195/47 ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-353-634-6
โทรสาร : 044-353-632

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยนครสวรรค์

96/39 หมู่10 ถ.วงค์สวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056-313-916-8
โทรสาร : 056-313-919

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยภูเก็ต

22/14 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-234-783-4, 076-235-310
โทรสาร : 076-235-311

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยพระนครศรีอยุธยา

11/2 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035-242-730
โทรสาร : 035-242-731

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยจันทบุรี

555/41 หมู่ 5  ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-335-077-9
โทรสาร : 039-335-080

เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยอุดรธานี

     12/11 หมู่ 2 ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาดี
      อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

      โทรศัพท์ : 042-348-130-2
      โทรสาร   : 042-348-133

      เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา ย่อยสุราษฎร์ธานี

     118/31 หมู่ 1 ถ.ท่ากูบ-สนามบิน ต.วัดประดู่
      อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

      โทรศัพท์ : 077-253-615-7
      โทรสาร   : 077-253-618

      เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

สาขา สาขาย่อยเชียงราย

     

      เลขที่ 147/3 ม.4 ถ.กลางเวียง ต.ริมกก
      อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

      โทรศัพท์ : 053 750 116-8
      โทรสาร   : 053 750 119

       เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000