•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Administrator, Information Technology Planning  จำนวน 1  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด
-       Manage and maintain memos, invoicing, inventory, expenses and handling confidential documents.
-       Manage and prepare a wide variety of correspondence, field report and document for all administration and coordination tasks.
-       Support project manager in scheduling and managing key project meetings, preparing presentation materials and other administrative works.
-       Control schedule on task and report task progress to Vice President.
-       Tracking and reporting on specific projects and assumed deadlines.
-       Coordinate all relevant departments’ activities to ensure smooth flow.
-       Perform all other duties as assigned.
 
คุณสมบัติ

-       Bachelor’s Degree or higher in IT, Computer Science or any related fields.
-       Female, at least 0-3 years experience in IT Coordinator, Administrative work or related fields.
-       Pro-active and having IT knowledge is a must.
-       Self-motivated; excellent planning & organizing, problem solving and analytical skills.
-       Strong interpersonal and adaptability skills; teamwork and stress tolerance.
-       Ability to analyze, consolidate information, manage time and schedule per assignment.
-       Strong communication skills.

 
 
สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์/ต้น 
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8554

 
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง Web Developer  จำนวน 1  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด
-       รวมรวม วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ Mobile/Web Applications ของบริษัท
- ดูแลรับผิดชอบ Web Services ของบริษัท
 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ : อย่างน้อย 3 ปี

 

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี .NET (C#) ในรูปแบบของ Windows Application หรือ Web Application
- มีความรู้ความเข้าใจในเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- สามารถเขียนภาษา SQL เพื่อทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ HTML, CSS, AJAX, Javascript
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ Crystal Report , SSRS
- หากมีความรู้ด้าน MVC, HTML5, Responsive Design, Web/JavaScript Framework เช่น JQuery, Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 
 
สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์/ต้น 
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8554

 
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง Mobile/Web Developer  จำนวน 1  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด
-       รวมรวม วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ Mobile/Web Applications ของบริษัท
- ดูแลรับผิดชอบ Web Services ของบริษัท
 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 35-40 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ : อย่างน้อย 5 ปี

 

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี .NET (C#) ในรูปแบบของ Windows Application หรือ Web Application
- มีความรู้ความเข้าใจในเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- สามารถเขียนภาษา SQL เพื่อทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server, Oracle หรือ MySQL
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ HTML, CSS, AJAX, Javascript
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ Crystal Report , SSRS
- มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ Mobile Responsive Web Application (iOS and Android) โดยใช้เทคโนโลยี Objective – C, Swift, Java, HyBrid Mobile App Framework เช่น Cordova , Ionic Framework, Android Studio, Xamarin
- หากมีความรู้ด้าน MVC, HTML5, Responsive Design, Web/JavaScript Framework เช่น JQuery, Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม
 
 
สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์/ต้น 
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8554

 
 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่ต้องการฝากประวัติไว้  จำนวน ไม่จำกัด  ตำแหน่ง
 
รายละเอียด

หากท่านสนใจต้องการร่วมงานกับบริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถฝากประวัติ/Resume ไว้ โดยผ่านช่องทางนี้ ซึ่ง ประวัติ/Resume ของท่านจะถูกเก็บไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนของบริษัทต่อไป

 
คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 22 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา :ปวส หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
- ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

คุณสมบัติอื่นๆ:
- เป็นผู้ที่สนใจอยากร่วมงานในสายงานธุรกิจประกันภัย
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

 

สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาที่ hr_recruit@aioibkkins.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / คุณวัชรพันธ์
โทร 090-9085303 หรือ 02-6208000 # 8554
Line ID : HR-AIOI

 
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้นที่ 20 และชั้นที่ 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000