•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

ความรับผิดชอบต่อสังคม

25 ธ.ค.

กลุ่มไอโออิ จิตอาสา ร่วมกิจกรรม พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนฯ ปีที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณอินทัช วงศ์ไวยขจร นำทีมทำกิจกรรมต่างๆ

23 ก.พ.

ไอโออิ มอบเก้าอี้ล้อเข็นแก่เยาวชนผู้พิการจำนวน 10 คัน

17 ก.พ.

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จัดกิจกรรมค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการ กิจกรรม WAFCAT GAMES

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000