•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

ความรับผิดชอบต่อสังคม

25 ม.ค.

บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย และมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) Wafcat ร่วมส่งมอบห้องน้ำสำหรับคนพิการ ในโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนสำหรับทุกคน และโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการเรียนร่วมณ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

25 ม.ค.

ไอโออิ จิตอาสา สร้างสุข ตอน เติมแต่งแต้มสีพี่น้องช่วยกันทา

ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000