•  
  •  
  •  
  • 0 2620 8000
  •  
  • พรบ.ออนไลน์
  •  
  •  

ประกันภัยรถยนต์ประเภท3

รายละเอียด

 

1 ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ ได้ทั้งสำนักงานใหญ่ และ ทุกสาขาทั่วประเทศ

1.1 ชำระด้วยเงินสด
1.2 ชำระด้วยเช็ค
1.3 ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระผ่านบัตรเครดิต มี 2 ช่องทาง
- มาชำระผ่านบัตรเครดิต ด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานใหญ่ และ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- กรณีท่านไม่สะดวกในการเดินทาง เข้ามาชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยตัวท่านเอง

(ท่านสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต)

แล้วกรอกรายละเอียด แฟกซ์ มาที่ 02-6208032 และโทรศัพท์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ การเงิน สนญ เบอร์ 02-6208000 ต่อ 8620-25 แจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องการชำระเงิน เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-17.00. น.
 
2 ชำระเงินสด/เช็ค โดยใช้ใบ Pay In ปกติ

ชำระเงินสด/เช็ค โดยใช้ใบ Pay In ปกติ ผ่านเคาท์เตอร์ ธนาคาร 5 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ หลังจากนั้น เพียงท่าน ต้องนำส่ง หลักฐาน ในการโอนเงิน / ฝากเงินหน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร แฟกซ์ มาที่ หมายเลข 02-6208032 และ โทรศัพท์ ติดต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน สนญ .เบอร์ 02-6208000 ต่อ 8612-8615 แจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องการชำระเงิน เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30-17.00. น.

รายชื่อธนาคาร 5 แห่ง ดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 118-5-19001-2
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 064-106296-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 040-003573-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-011509
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 186-1-01860-2

 
3 ชำระเงินสด/เช็ค โดยใช้แบบฟอร์มใบ Pay in พิเศษ ( Bill Payment)

ชำระเงินสด/เช็ค โดยใช้แบบฟอร์มใบ Pay in พิเศษ ( Bill Payment) ผ่านเคาท์เตอร์ ธนาคาร 5 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ
(ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร) เพียงท่านใช้ข้อมูลในใบแจ้งเบี้ยประกัน กรอกลงแบบฟอร์ม Bill Payment

(ท่านสามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบ Pay In พิเศษ Bill Payment )

รายชื่อธนาคาร 5 แห่ง ดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน)  BR.NO.0118 SERVICE CODE : AIOI
ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน)  No.064-106296-0 SERVICE CODE : WSN
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน)  No.040-003573-0 SERVICE CODE : WSN
ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)  (TR Code 36xx เลขที่บัญชี 101-3-011509) SERVICE CODE : WSN
ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) (CompCode : 2350)


 
4 ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ จากทางธนาคาร

รายชื่อธนาคาร ที่มีระบบออนไลน์
ธนาคารกรุงเทพ


 
ติดต่อสอบถามข้อมูลประกันภัย เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)
เสนอแนะ/ติ/ชมโทร 0 2620 8000